Quan la lògica ens aboca a l’absurd, no serà cosa de revisar o canviar el paradigma?