Jornades de divulgació científica Miquel Guardiola Figols

El setembre de 2022 ens n’assabentàvem del traspàs sobtat de Miquel Guardiola Figols, arqueòleg cinctorrà que, des d’una formació autodidacta i una capacitat innata per a mirar, analitzar i entendre el paisatge i els seus pobladors, havia accedit a l’acadèmia ja d’adult amb un bagatge envejable. Les seues contribucions al camp de la prehistòria dins i fora de la comarca són àmpliament reconegudes, però si alguna cosa destaca en la seua trajectòria vital i professional és per una banda l’activisme pels drets del territori, considerant-lo gairebé com un subjecte jurídic, i l’afany per la divulgació del coneixement entre aquells que sovint queden al marge dels canals habituals de difusió de la ciència.

L’estiu de 2022 i en aquesta línia de divulgació del coneixement, el Centre d’Estudis dels Ports estava treballant amb Miquel Guardiola per tal d’organitzar tot un seguit d’activitats al voltant de la difusió del patrimoni paisatgístic, etnològic i històric de la comarca. Malauradament, la planificació va quedar estroncada pel seu traspàs, però des del Centre d’Estudis i havent parlat amb familiars, col·laboradors seus i Ajuntament de Cinctorres es va considerar de dur endavant el projecte que amb tantes ganes havia engegat.

Amb les presents jornades pretenem, doncs, homenatjar d’una banda la figura de Miquel Guardiola Figols alhora que materialitzar un dels seus darrers projectes: donar a conèixer a la comarca allò que té i que, en el fons, la fa ser com és.

Així doncs, l’objectiu dels Esclats de ciència no és altre que aproximar el món de la recerca científica al públic en general, en particular aquell referit a la interpretació del paisatge a la comarca dels Ports i la seua relació amb el procés d’humanització del territori al llarg de la història i la prehistòria.

Aquestes jornades estan dirigides a totes aquelles persones interessades en conèixer les petjades que els diferents pobladors dels nostres barrancs, cingles i muntanyes han deixat al llarg dels segles i que ens permeten acostar-nos a desxifrar perquè som com som i perquè vivim on i com vivim. Amb una especial atenció a les generacions més joves de la comarca perquè coneguen una mica millor el paisatge que les envolta i, així, tinguen més motius per a estimar-lo i preservar-lo.

PROGRAMA


5 d’agost

Benvinguda i inauguració

10:00 Acte inaugural a càrrec de Josep Maria Casabó i Bernad (Arqueòleg inspector de la Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana)

Aportacions al patrimoni comarcal

10:30 Andrés Santos Cubedo (Grup GUIX de Vila-real)

Prospeccions i jaciments

El treball de prospecció conjunt de paleontòlegs i arqueòlegs durant dues dècades a la comarca dels Ports ha donat lloc al descobriment de jaciments arqueològics i paleontològics i a la valorització dels mateixos, demostrant la importància patrimonial que aquesta comarca valenciana té.

11:30 Pausa cafè

12:00 José Manuel de Antonio Otal (Arqueòleg i investigador independent)

De la identificació a la interpretació. La reconstrucció ideal de l’edifici visigòtic de “Els Casals del Mas de Sabater” (Morella)

L’edifici visigòtic de Els Casals fou localitzat al llarg de les prospeccions arqueològiques als anys 1999 i 2000. Llavors s’inicia un procés d’estudi arqueològic i arquitectònic que ens ha portat a anar aprofundint en el seu coneixement tant històric com estructural. A banda de repassar aquest camí des del principi, volem presentar en exclusiva els resultat dels darrers càlculs mètrics i estructurals que ens permetran mostrar una proposta de les seues dimensions, volumetria i aspecte aproximat.

13:00 Ramiro Pérez Milian (Noverint Arqueologia i Turisme SL)

Gravats rupestres a la comarca dels Ports. Un Patrimoni desconegut.

En aquest treball fem un recorregut per la història de la investigació de l’art rupestre gravat en pedra en la nostra comarca, recollint els conjunts identificats i estudiats fins arreu del nostre territori. Aquest patrimoni, declarat Bé d’Interès Cultural, encara està molt lluny de rebre l’atenció i la promoció que mereix per part de les administracions, posant-se en perill la seua pervivència.

14:00 Dinar

17:30 Taller de Martín Julio García Natale (Universitat Autònoma de Madrid) sobre fabricació d’eines lítiques.

La tecnología lítica en tiempos prehistóricos e históricos. Una visión desde la comarca de Els Ports y el Levante Mediterráneo.

En la presente ponencia se pretende hacer un repaso por las técnicas y métodos de talla de utillaje lítico utilizados durante los periodos prehistóricos y los (comunmente olvidados) históricos. Se remarcará el interés e importancia de dicho registro y su incidencia en los yacimientos arqueológicos de la región, destacando a través de una demostración-taller de la producción de dicho utillaje.

Eixida de camp

18:30 Visita al jaciment Ana i torreta dels Moros


6 d’agost

Eixida de camp

9:00 Visita al jaciment visigòtic dels Casals del Mas de Sabater (Vega del Moll, Morella) 

11:30 Pausa cafè

Aportacions a la divulgació científica

12:00 Carme Garcia Yeste (Universitat Rovira i Virgili)

Passió per la divulgació científica

Miquel Guardiola va aproximar el coneixement científic de més alt nivell en l’àmbit de la prehistòria i l’arqueologia a milers de persones, gràcies a la divulgació científica que realitzava amb passió i vocació. Tenia una especial sensibilitat pels col·lectius més allunyats del coneixement científic com eren els infants i adolescents tutelats, els infants de barris segregats, persones privades de llibertat,… entre altres col·lectius. La qualitat de les seves sessions van portar al fet que la FECYT (Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia) seleccionés l’experiència que ell va promoure, com una de les experiències d’èxit del llibre “Hacia una comunicación inclusiva de las ciencias” (pàg 44-46).

13:00 Josep Maria Vergés Bosch (Universitat Rovira i Virgili)

Artesans i científics: experiència i experimentació en la recerca arqueològica.

Els mons de l’artesania i de la recerca científica poden semblar d’entrada dos àmbits aïllats l’un de l’altre i, de fet, així ha estat en masses ocasions. No obstant, en la recerca arqueològica moderna, l’experiència adquirida en la replicació de tasques i objectes del passat s’ha demostrat fonamental per dissenyar i gestionar experiments científics de qualitat. Ara mateix, no s’entén l’experimentació en arqueologia sense el suport de les dades que aporta l’experiència, sigui pròpia, de qui fa l’experiment, o de persones que viuen amb un peu a cada món, actuant d’enllaç entre ells.

14:00 Dinar

17:30 Sessió de valoració de les jornades i propostes de futur


Per tal de facilitar l’organització dels espais us agrairem que us inscriviu al formulari següent:


Amb la col·laboració de: