SUMARI

Editorial +info

Antropologia

La memòria del despoblament al nucli de Sorita +info

Arqueologia

Els Casals del Mas de Sabater +info

Botànica

Una mirada a la natura +info

Geografia

El paisatge i la seva tutela. Síntesi de la configuració dels seus vectors +info

Història

Antonio Colomer Prades (1771-1845): notes bibliogràfiques +info

Els tractants de ramat a Vilafranca durant la Baixa Edat Mitjana +info

Toponímia

Els topònims de Sorita +info

Diàlegs amb l’art

Montxo Monfort Dalmau +info

Diàlegs amb els arxius

Dels Paers de Cervera als Jurats de Morella (1422) +info

Diàlegs amb la literatura

Morella Negra com la Trufa +info

Diàlegs amb la música

Homenatge a Lívia Férgola i Ricardo MIravet +info

Diàlegs amb la fotografia

La Mata +info

Diàlegs amb els llibres

Publicació actes onomàstica +info

Obituari

Germà Colón +info

Ximo Andrés +info