Resum Front a les concepcions de Pàtries grans, uniformes i aniquiladores de la diversitat, l'autor proposa una concepció universal fonamentada en la relació respectuosa i amical entre les múltiples petites…
Continue Reading