Se’n van fer 25 edicions: 1984-2009. Hi participava tota la població escolaritzada de la comarca. Els treballs premiats s’editaven en la col·lecció Quaderns Au! a partir de la cinquena edició.