Exposició creada per Kassim Carceller i Oriol Lluís el 2015