PROGRAMA


3 d’agost

9:30 Benvinguda i inauguració

Comunicacions

10:00 M. Pilar Escribá Ruiz (Universitat de València)

Jaciments neolítics del VI i V mil·leni cal a. C. a les comarques dels Ports i el Maestrat

Una de las línies d’investigació de la Universitat de València se centra en el Neolític des de la perspectiva de l’Arqueologia Evolutiva. Dins d’aquesta línea de treball i gràcies al Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, s’ha acabat amb un greuge històric amb la província de Castelló, que mancava d’un estudi del conjunt dels primers jaciments neolíticos, llavor de las civilitzacions urbanes actuals.

Durant la investigació que es presenta, es va utilizar la ceràmica i la simetria de les seues decoracions com a indicador arqueològic (proxy) amb l’objetiu d’analitzar diferents processos: demogràfics, cicles d’apogeu i caiguda o patrons d’ocupació territorial de forma diacrònica. Els resultats indiquen una àrea viva i intensament poblada, que rep múltiples habitants procedents de l’horitzó Cardial durant el canvi del VI al V mil·lenni cal a. C.

11:00 Pausa cafè

11:30 Enric Forner i Valls (Ateneu de Natura)

Invertebrats del Cretaci a la conca del Maestrat

La comunicació passarà revista al ric patrimoni d’invertebrats de la conca sedimentària del Maestrat. Amb especial incidència de les espècies fòssils descrites, concretament, a la comarca dels Ports.

Durant les Jornades s’hi exposarà la col·lecció Fòssils sobre ceràmica fruit de la col·laboració entre la Penya Setrill i l’Ateneu de Natura i que consta de 50 imatges de fòssils impreses sobre manises de 20 x 20 cm.

12:30 Andrés Santos Cubedo (Grup GUIX de Vila-real) i Begoña Poza Falset (Directora del Museu de Ciències Naturals de València)

Les excavacions de Garumbatitan morellensis

El treball de prospecció conjunt de paleontòlegs i arqueòlegs durant dues dècades a la comarca dels Ports ha donat lloc al descobriment de jaciments arqueològics i paleontològics i a la valorització dels mateixos, demostrant la importància patrimonial que aquesta comarca valenciana té.

Entre aquestes troballes, la que ha rebut més atenicó darrerament ha estat la del Garumbatitan morellensis, les restes del qual foren trobades el 1998 per Miquel Guardiola. Els treballs d’extracció, identificació i catalogació de les restes han durat més de dues dècades i, finalment i g`racies a la intervenció de diferents equips de recerca, s’ha pogut determinar que corresponien a una nova èspècie.

14:00 Dinar

Eixida de camp

18:00 Visita al jaciment paleontològic de Sant Antoni de la Vespa (Morella)


4 d’agost

Eixida de camp

8:30 Visita a la Vega del Moll (Morella) amb interpretació del paisatge històric

11:00 Pausa cafè

Aportacions a la divulgació científica

11:30 Jacint Cerdà Moles (Asociación Fotografía y Biodiversidad)

Observatori Ciutadà de la Biodiversitat dels Ports

Jacint Cerdà és un biòleg portellà que porta anys fotografiant, identificant i catalogant la biodiversitat de la comarca dels Ports. Les seus col·laboracions al portal Biodiversidad Virtual són valuosísimes per a comprendre la riquesa en quant a biodiversitat de la nostra comarca.

Amb tot, la seua empenta i voluntat de divulgació el va dur a crear una pàgina web dedicada a la biodiversitat portenca que, sota el nom Observatori Ciutadà de la Biodiversitat dels Ports, aglutina no només les seues contribucions sinó també les d’altres voluntaris que no han fet més que enriquir el projecte.

12:30 Ramon Prades Bataller (Agent mediambiental de la GVA)

Accidentabilitat en aus rapinyaires, per causes antròpiques, als Ports

L’equip d’agents mediambientals té, entre les seus tasques, dur un control de la mortalitat de la fauna per causes antròpiques. Aquestes causes van des dels atropellaments en carreteres a la derivada de la instal·lació dels aerogeneradors a la comarca.

El cas més recent i qu emés ressó mediàtic ha tingut ha estat del de la mort d’un trencalós que havia estat reintroduït darrerament al parc natural de la Tinença de Benifassà, però només és la punta de l’iceberg d’un fenomen sovint silenciat.

14:00 Dinar

16:00 Assemblea i conclusions


Per tal de facilitar l’organització dels espais us agrairem que us inscriviu al formulari següent:


Amb la col·laboració de: