Des de la transició, i justament lligat al moviment reivindicatiu de l’Aplec va nàixer la revista Els Ports i l’Associació Cultural dels Ports, que van tenir una vida efímera. Tanmateix, des del 1983 es va reprendre aquesta tasca i es va refundar amb el nom d’Associació Cultural i Comissió de Normalització Lingüística dels Ports. La finalitat amb què es va constituir era promoure la nostra cultura i vehicular-la en la nostra llengua. Aquest objectiu l’ha dut a terme de moltes maneres: la reflexió, l’estudi, el debat, l’organització de la universitat d’estiu, l’incentiu a l’escriptura i la publicació. En aquest sentit han vist la llum:

  1. 25 edicions del Concurs Literari Vint-i-cinc d’abril en el qual participava tota la població escolaritzada de la nostra comarca. Els treballs premiats s’editaven en la col·lecció Quaderns Au! des de la cinquena edició.
  2. 71 números de la revista comarcal Au!, de periodicitat trimestral, que es va editar ininterrompudament des de la primavera de 1987 a l’estiu de 2004.
  3. Llibres, com ara la Guia Bibliogràfica de la comarca dels Ports (1990, Llibres Au! 1), La comarca dels Ports (1994, Publicacions de l’Abadia de Montserrat). El recull d’escrits de Domi Pastor Retalls de vida (Llibres Au! 2).
  4. Opuscles: Dossier: Sí a l’ús de la llengua, Índex temàtic Au! 5 anys, Independència 1691-1991 (un còmic i una edició de la història de la separació de les aldees) que es van repartir a cada casa de la comarca.

El Centre d’Estudis dels Ports, que va començar a funcionar fa 33 anys ha desenvolupat una intensa activitat. La realització més important va estar convocar l’any 1996 el primer congrés dels Ports en el marc de la XL Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, en el qual es van presentar 80 treballs sobre la comarca, que es van publicar en dos volums. També ha realitzat diverses investigacions i encàrrecs: sobre heràldica, toponímia, antropologia, etc. i ha tret a la llum les publicacions esmentades. Des de l’any 1993 al 1999 el Centre d’Estudis va organitzar a Morella un seminari d’estiu dirigit pel sociòleg Lluís V. Aracil que va tractar els temes: Error i engany; la mort humana (publicat per l’editorial Empúries), Casa, presó, camí, frontera; Vergonya i culpa; L’enveja; Fonaments de sociolingüística general i Llengua nacional.