Serà menester aclarir que passar de la ineficàcia a la histèria no implica haver construït res?