16 x 1. Imatges de la comarca

Eduard Manero Post Views: 19

View more

Editorial

La revista que estàs llegint és el darrer mitjà d’expressió que l’Associació…

View more

Els Santalínea, orfebres de Morella i de Tortosa. Uns apunts documentals

Resum En aquest text es presenten una sèrie de novetats documentals, procedents…

View more

Quan llegim els fantasmes que ens habiten

Resum De vegades, els lligams d’espai i de temps de la narrativa,…

View more

L’esforç de conservació de les obres artístiques a Morella per part del Govern Republicà durant la Guerra Civil

Resum El present article pretén donar a conéixer la labor realitzada per…

View more

Dades documentals sobre Joan Pola, un veí de Morella que es va traslladar a Cervera (1365)

Resum En l’article es comenten i es reprodueixen tres documents de 1365…

View more

Els enterraments de la Perera: un context funerari tardoantic a Morella (Ports, Castelló)

Resum Presentem ací els resultats arqueològics i antropològics (bioantropològics i paleopatològics) de…

View more

El Castell de Morella (II) – El Calcolític o Eneolític

Resum L’objectiu d’aquesta nova entrega és l’aproximació als canvis profunds socioculturals i…

View more

L’espiral de la crueltat en els inicis de la primera guerra carlista al Maestrat, el Baix Aragó i les Terres de l’Ebre

Resum Aquest article pretén comparar la forma en què quatre notables historiadors…

View more

El Morelladon Beltrani: el primer dinosaure dels Ports

Resum El Morelladon beltrani gen. et sp. nov. és un dinosaure ornitòpode…

View more