Vallivana-Morella: 22 Km i uns vint minuts de viatge.
Vallivana-Morella (per Ares): 72 Km i tres quarts llargs de viatge.

Segons he sentit, el Ministeri d’Obres Plastes (MOP) posarà una oficina per presentar greuges. Cal dirigir-se a la Placeta Senfot, 13 de l’ajuntament de Tocamelnàs, on us faran esperar el temps que no està escrit i no aclarireu res.

Cal presentar una instància amb els següents requisits:
– Totes les dades personals.
– Certificat d’estar deixat de la mà de Déu.
– Acreditació que un dels teus agüelos va estar a la Guerra de Cuba.
– Diagnòstic mèdic d’estar fins al cap d’amunt i tindre el cul pelat (millor amb fotografia) de perdre temps i fer quilòmetres inútils, que no abonarà ningú.

Si presenteu tot això podeu estar segur que la carretera estarà com cal quan els vingue bé o quan els paregue. Allò que els llatins deien ad Kalendas graecas.

Font imatge: comarquesnord.cat