Parlar només de la tos no cura el refredat. Això pot ser aplicable a altres situacions com ara la violència?