Seria extremada pretensió construir un màster (o varis) per destapar les orelles a-funcionals i mirar de posar en dansa les neurones ocioses?