Revista promoguda i editada pel Instituto de Estudios Turolenses.

  • El número 94 correspon als anys 2012-13 i comprèn sis articles desenvolupats en un total de 196 planes presentades en una extensa edició. Estudis detallats sobre aspectes molt específics relacionats amb les Ciències de la Naturalesa, en concret, Geologia i Zoologia.