Revista promoguda i editada per la Societat Catalana de Genealogia. Aquest número 29 correspon a 2016 i totalitza 206 planes presentades en una bona edició. Deu articles d’interès per a aficionats a disciplines com l’heràldica, la sigil·lografia, la vexil·lologia i la nobiliària.