Llibret del mateix nom promoguda pel Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró l’any 2015. Amb un total de 72 planes i una bona edició. Es tracta de la publicació en paper del resum de cadascun dels setze treballs presentats a aquesta sessió que va tenir lloc el 28/11/2005. Tots referits a temes històrics del Maresme, des de la Prehistòria fins al segle XX. Ultra el llibre imprès, l’obra conté un CD en el que s’hi inclou les comunicacions completes.