Resum

Tot i que la carta pobla de Morella ha estat publicada en diferents ocasions, sempre s’ha fet a partir de dos de les tres còpies del text conegudes fins fa poc temps. En els darrers anys, però, se n’han trobat d’altres noves, en diferents arxius de poblacions que pertanyien a l’antic castell de Morella, la qual cosa ens ha permès la reconstrucció d’alguns breus passatges de la carta, perduts o de dubtosa lectura en les còpies tradicionalment conegudes. En aquest estudi es presenta per primera vegada el text complet, acompanyat de la ressenya de totes les còpies ara conegudes, i un comentari relatiu a les característiques del dret propi dels morellans, tant a partir de la carta pobla com del seu fur general complementari, és a dir, primer el fur de Sepúlveda i Extremadura, després el de Saragossa i, des de finals del segle XIII, el de València.

Abstract

Despite “carta pobla de Morella” has been published in different occasions, this has always been made from two or three of the copies of the text known until some time ago. But in the last few years, other new ones have been found out in different archives in towns that belonged to the ancient castle of Morella. This fact has allowed us to reconstruct some short passages of the “carta” that are lost or have an uncertain reading in the tradicionally known copies. With this studies we present for the first time the complete text accompanied by the review of all the copies known so far, and a commentary related to the characteristics of the own rights of the morellans, either from the “carta pobla” or the charter os Sepúlveda and Extremadura, then the one of Saragossa and, from the end of the thirtieh century the one of Valencia.

Vicent Garcia Edo (Universitat Jaume I, Castelló)

Arxiu PDF