Un ferrer de Sorita de Morella a la vila catalana de Cervera (1566)

Josep Maria Llobet i Portella

Arxiu PDF