Autor: Julià Pastor i Aguilar

En aquesta ocasió presentem el facsímil de les cinc pàgines que formen l’epíleg del manuscrit que porta per títol: “Libro o índice de todos los papeles contenidos en este archivo de la Villa de Morella”.

L’obra es troba a l’arxiu de l’arxiprestal (A.H.E.M). En les últimes cinc pàgines, que van des del foli 116 recte al 118 recte, els autors fan un resum o menudeta síntesi del que és i representa la Vila de Morella i que coincideix prou bé amb l’esquema existent en l’inconscient col·lectiu dels morellans.

El manuscrit data de l’any 1751 i és un intent de sistematitzar els documents existents, indicant al mateix temps els caixons i les prestatgeries on es troben dipositats, amb la intenció de revisar-los i ordenar-los; més que res, els principals, els que contenien els privilegis reals, les confirmacions i posteriors ampliacions dels quals gaudia la Vila, patrimoni important i, al mateix temps, gran signe d’identitat, prestància i importància de la universitat -entengue’s en el sentit de tots els habitants.

La majoria dels privilegis estaven reunits i recopilats en uns quants llibres, dels quals només en queda un plec a l’arxiu de l’arxiprestal, que dona idea de la mida, la qualitat i la importància dels volums

Malauradament amb els incendis de l’arxiu -tres en coneixem- i suposo que també amb els canvis d’edifici, les obres i algun gramet de desídia i poca cura, els llibres de privilegis s’han perdut.             Les fotografies que tenia a la vista són, al nostre parèixer, de fàcil lectura i, en conseqüència s’avenen al fet de poder tenir accés a la lectura dels originals. En cas d’alguna, no probable, dificultat disposeu també de la transcripció en la cal·ligrafia actual, és a dir, a màquina per als antics i amb ordinador per a la majoria moderna.