A més de tants estudis, informes, dictàmens, diagnòstics, debats, discursos i xerrameques es podrien fer coses de profit?