Revista biennal promoguda i editada pel Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. Aquest número rebut ara és el que correspon al bienni 2015-2016 i inclou 26 articles i 28 ressenyes que s’estenen al llarg de 573 planes presentades en una bona edició en blanc i negre, complementada amb un CD adjunt que conté tots els treballs inclosos al llibre i material complementari.

La part fonamental, dos terços de la publicació, conté una gran recopilació de textos relatius al patrimoni industrial del Ripollès (població, mineria, energia, processos productius, forges, fàbriques, ferrocarril, etc.). El llibre es complementa amb cinc estudis miscel·lanis que l’arrodoneixen.