Revista promoguda i editada pel Centre d’Estudis Contestans. Quaderns d’investigació d’aquest centre d’estudi.

Aquest número rebut ara és el 27, correspon a 2017 i inclou vuit articles que totalitzen 271 planes presentades en una bona edició en blanc i negre. S’hi troben estudis arqueològics, aspectes d’històrica local (pintura, fiscalitat, carlins…), així com un detallat estudi històric del barri -antic senyoriu- de Fraga.