Revista promoguda i editada pel Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. Aquest fulletó rebut ara detalla els índexs dels números 111 a 119, és a dir, els publicats entre Febrer de 2013 i Octubre de 2017.