Revista promoguda i editada pel Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. Els números 120 i 121 rebuts ara corresponen a Febrer i Juny de 2018 i totalitzen respectivament 36 i 44 planes presentades en una discreta edició. Amb notícies d’aquesta parròquia i, en cada cas, tres estudis històrics sobre aspectes de Mataró i el Maresme.