La sinonímia en les paraules mai no és total ni perfecta. Sempre hi ha graus. En uns casos és una igualtat perfecta i en altres s’ha d’agarrar la cosa pels pèls. El mateix passa en determinades expressions utilitzades pels estaments decisoris davant de les instancies del personal «proposador».
Aquí teniu algunes de les parelles a considerar.

No es pot i no es vol
No pot ser i no pensem ni considerar-ho
Ja veurem i no insistisques
Seria interessant i tant me’n fot

El grau de equivalència va del 0 %, que representa la antonímia total al 100 % , que indica la sinonímia perfecta. Entremig hi ha matisos, graus, interpretacions, importància, grandària, magnitud, o qualsevol altra consideració, depenent del destinatari de la proposta, entre els quals podem assenyalar:

L’Autoritat Civil
El Clero
El cap de l’empresa
El president de l’Associació
El Cap de la Colla
El Gerent
La Junta
El Consell d’Administració o del que sigue
El Claustre
El Representant
L’Encarregat
El Merdalmig

I, en termes generals, el líder o capdavanter de qualsevol activitat o grup humà en tot el ventall de dedicacions, faenes i motivacions imaginables. La dificultat sempre radica en saber calibrar el tant per cent de sinonímia existent quan es rep una resposta de l’estil de les enumerades.

J. Pastor, 2018