Editat per l’IRMU en format de calendari de sobretaula. Dedicat a la commemoració dels 80 anys de la Batalla de l’Ebre, es tracta d’un calendari de 2018, amb detall, data per data, de les activitats previstes dels centres d’estudis per a l’any.