Llibret del mateix nom promogut pel Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró l’any 2017. Amb un total de 72 planes i una bona edició. Es tracta de la publicació en paper del resum de cadascun dels 19 treballs presentats a aquesta sessió que va tenir lloc el 19/11/2016. Tots referits a temes històrics del Maresme, des de la Prehistòria fins al segle XX. A més a més del llibre imprès, l’obra conté un CD en el que s’hi inclou les comunicacions completes.