Revista promoguda i editada per la l’Institut d’Estudis Gironins. Aquest número 58 correspon a 2017 i totalitza 530 planes presentades en una edició correcta.

Conté 3 articles dedicats a Josep Botet i Sisó, intel·lectual i periodista gironí que exercí en el període de la Restauració, a cavall entre els segles XIX i XX.

Els altres quinze articles es refereixen a temes històrics diversos, referits a l’àmbit geogràfic de les comarques de Girona. Per fer-ne referència a un parell, podem esmentar-ne un de dedicat al Concili de Gerunda (517), on hi participaren set bisbes o un altre dedicat al Camí de Carlemany a la Catalunya Vella.