Revista promoguda i editada per la Societat Catalana de Genealogia. Aquest número 30 correspon a 2017 i totalitza 186 planes presentades en una bona edició. Onze articles d’interès per a aficionats a disciplines com la genealogia, la paleografia, l’heràldica i la nobiliària. Referències a comarques properes són

  • la transcripció d’un document de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, datat al segle XV i que transcriu l’original de 1147 i conté el detall la donació de Tortosa (hi inclou fins a Peníscola, castrum de Peniscola) als Moncada per part de Ramon Berenguer IV.

la transcripció d’un document de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, datat 1407 i que transcriu l’original de 1153 i conté el detall de la venda a Ramon Berenguer IV d’uns rendes per part del Consell de la Jana (consilio Ianuensium). S’hi fa referència a un Portus Monacus i un Portus Veneris que Josep Climent i Parcet, autor de l’article proposa identificar com a la Ràpita i Vinaròs respectivament.