Revista promoguda i editada pel Grup d’Estudis Locals de St. Cugat del Vallès. Aquest número 46-47 correspon a 2015 i totalitza 234 planes. Es tracta, per tant, d’un voluminós número que inclou estudis, articles, ressenyes i notícies relacionats amb Sant Cugat del Vallès.