Memòria de les activitats de l’IRMU a l’any 2014, totalitzant 84 planes.