Dossier nº 1 del mateix nom promogut pel Grup d’estudis locals de St. Cugat del Vallès l’any 2017. Amb un total de 191 planes, en un total de cinc articles trobem estudis històrics sobre Finances municipals, dotze personatges i detall de càrrecs municipals.