Si no li teniu prou Fe com a sant, llegiu i tingueu-li’n com a profeta nacional…

http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1008484&texto_busqueda=