En poc temps (Ramon Pelinski l’any passat i Livia Miravet enguany), hem perdut dues persones del més alt nivell intel·lectual i professional, internacionalment reconeguts i que fa molts anys van escollir la nostra comarca com a baricentre de la seua geografia, com a seu dels seus riquíssims móns.

Com a petit homenatge, com a reconeixement de la seva grandesa i com a mostra de sentit condol, als dos enllaços següents trobareu detalls visuals de com se n’han acomiadat les institucions que els coneixien i tractaven des de l’altre costat, des dels seus àmbits professionals. Cliqueu-hi!

Livia   Ramón

Per sempre amb nosaltres, Livia i Ramón !