Com voleu que la gent que no pensa pugue adonar-se del pensament d’una altra? Us ho podeu imaginar si, a més, és diferent dels tòpics i les receptes a l’ús?