Voleu dir que això d’esgrimir l’argument de la legalitat és tan evident i apodíctic, quan tots els processos d’alliberament i progrés de la humanitat han estat sempre il·legals d’entrada?