De quina forma es podria donar a entendre que la diversitat és el fet i la unitat l’opció?