El paregut entre PORT i PORTA permet concloure que, qui té la clau obre i tanca quan vol?