Hom (i don) pensarà que a la comarca no n’hi ha cap de Pont del Miracle i és cert, no n’hi havia cap. I així era fins que amb la reobertura del dessitjat Pont de la Bota després del seu tractament quirúrgic, el fet miraculós es produï a la comarca.  No sabem si per intercisió de la Mare de Déu de la Balma, de Vallivana, de la Font o del sant de torn, el paviment de la CV-12 sembla haver-se arreglat de la nit al dia com si res. I és que no hi pot haver cap altra explicació a la desaparició de queixes, pel seu pèssim estat, que tant vam sentir els dies que la N-232 va estar tallada per les obres del Pont, rebatejat, del Miracle.