És possible saber per què, quan hi ha vàries possibles solucions, sempre s’escull la pitjor?