estiu 1995

SUMARI

EDITORIAL


Exigir i participar

MONOGRÀFIC: SANT CRISTÒFOL DE SARANYANA

Rehabilitació

L’Associació de Sant Cristòfol


Projectes culturals

Activitats turístiques

Projectes

Viabilitat del projecte

Discurs de Ramon Pelinski

NOTÍCIES COMARCA

Càritas dels Ports

Vilafranca


Morella

RECUPEREM EL NOSTRE PATRIMONI

LA “MADALENA” DE VILAFRANCA: DE L’ESPLENDOR A L’OCÀS

Festa centenària

Arrel popular

La festa religiosa

La fira 
La “Madaleneta”

L’ocàs 
Epícrisi

BÚSTIA

GALÀXIES

El retorn dels viatgers

ORELLA ESCRIVANA

Autorella 
Xe, bé, home!

Horaris

Circumstància 
I República


Sant Erik 
Ràfel

Vestimenta

MONOGRÀFIC AURICULAR: CANAL 9

TRADICIONS POPULARS

Qüestions de reconeixement


Previsió

Receptes

Traduccions

El llençol