Resum

De vegades, els lligams d’espai i de temps de la narrativa, o les peculiaritats dels personatges, suggereixen coses semblants a un grup social. La vinculació entre novel·la i territori és una d’aquelles qüestions que desvetlla emocions en el lector. Des d’aquest punt de vista fem un repàs a algunes aportacions literàries que, segons el nostre criteri, contribueixen a aquesta relació particular entre autor, text i lector.

Abstract

Sometimes the links of space and time in the stories, or
the character peculiarities suggest things in a social group. The link between novel and territory reveals emotions in the reader. From this point of view we review some literary contributions which, in our opinion, contribute to this particular relationship between author, text and reader.

Adolf Piquer

Arxiu PDF

 

El present treball s’emmarca dins dels projectes d’investigació: AICO 15I201 “Personatges, identitats socials i literatura valenciana dels anys seixanta fins a la fi de segle XX” finançat per la Generalitat Valenciana i “Retórica constructivista: discursos de la identidad” (REf: FFI2013-4934-R) del Ministerio de Economia y Competitividad dins del marc del grup de treball del Pla de Promoció de la Investigació de la Universitat Jaume I (2015)“Funcions educatives de la literatura a l’entorn de les emocions. La imaginació i la construcció d’identitats”.