Resum

Aquest article pretén comparar la forma en què quatre notables historiadors liberals, Un Emigrado del Maestrazgo, Buenaventura de Córdoba, Dàmaso Calbo y Rochina, Francisco Cabello i Antonio Pirala van descriure en les seves respectives obres, com va iniciar-se l’espiral de la violència en els primers mesos de la primera guerra carlista al Maestrat, el Baix Aragó i les Terres de l’Ebre.

Abstract

This article tries to compare how four distinguished liberal historians (Un Emigrado del Maestrazgo, Buenaventura de Córdoba, Dàmaso Calbo y Rochina, Francisco Cabello i Antonio Pirala) described in their work how the violence spiral started along the first months of the first Carlist war in Maestrat, Baix Aragó and Terres de l’Ebre.

Josep Mª. Llasat Roig

Arxiu PDF