Resum

El present article pretén donar a conéixer la labor realitzada per la Junta Republicana del Tresor Artístic de Castelló durant la guerra civil de 1936 en pro de la salvaguarda del patrimoni artístic, concretament, de la ciutat de Morella a través de la informació que ens faciliten les actes de les campanyes i viatges.

Abstract

The aim of this article is to promote the task done by the Junta Republicana del Tresor Artísitic de Castelló along the Spanish Civil War in order to protect the artistic heritage, especially the one related to the city of Morella according to the information obtained by consulting the acts of the campaigns and trips to the city.

Julià Pastor Aguilar i Miguel Àngel Picó Pascual

Arxiu PDF