Resum

En aquest text es presenten una sèrie de novetats documentals, procedents sobretot de l’Arxiu Capitular de Tortosa i de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, que tenen com a objectiu demostrar que la famosa nissaga d’argenters Santalínea, procedent de Morella, també va estar en contacte permanent amb la capital episcopal: Tortosa.

Abstract

In this article a set of new documentary from the Arxiu Capitular de Tortosa and the Arxiu Comarcal del Baix Ebre is presented. This new documentary demonstrates the relationship between the famous Santalínea family from Morella with the Episcopal capital in Tortosa.

Jacobo Vidal Franquet

Arxiu PDF