Resum

El Morelladon beltrani gen. et sp. nov. és un dinosaure ornitòpode que va ser localitzat a la pedrera del mas de la Parreta, de Morella (Castelló), un dels jaciments més importants de fòssils del barremià superior (cretaci inferior) de la comarca dels Ports. Es tracta de les restes esquelètiques d’una carcassa parcial d’un individu que pertany a un grup de dinosaures herbívors molt abundants en el registre fòssil comarcal com són els ornitòpodes. Este grup està representat per l’Iguanodon, el Mantellisaurus i este nou taxó Morelladon, molt estretament emparentats entre ells. Morelladon presenta una sèrie de característiques pròpies que el fan únic, de les quals és la més significativa el gran desenvolupament de les espines neurals de les vèrtebres dorsals.

Abstract

Morelladon beltrani gen. et sp. nov. is an ornithopod dinosaur that was found in the quarry named Cantera Mas de la Parreta in Morella (Castelló), one of the most important paleontological sites of the upper Barremian (lower Cretaceous) in Els Ports. The fossils found are part of the skeleton of an inidividual who belongs to a very common group of herbivore dinosaurs (Ornithoppods) in the fossil record in the area. This groups is represented by Iguanodon, Mantellisaurus and this new taxon Morelladon, all of them closely related. Morelladon presents a set of specific characteristics such as the exceptional development of the neural spines in the dorsal vertebrae.

José Miguel Gasulla, Fernando Escaso, Iván Narváez, Francisco Ortega i José Luis Sanz

Arxiu PDF