Resum

En l’article es comenten i es reprodueixen tres documents de 1365 de diferents transaccions comercials que va fer un veí de Morella que s’havia instal·lat a viure a Cervera, dues de les quals estaven relacionades amb el conreu del safrà.

Abstract

In this article three documents from 1365 are reproduced and commented. The documents explain some comercial transactions made by a citizen of Morella while living in Cervera. Two of these transactions are related to the cultivation of saffron.

Josep M. Llobet i Portella

Arxiu PDF